Zorgdiensten

Zorg op maat
Een vast zorgteam (teammanager, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders en vrijwilligers) van De Hazelhof biedt elke cliënt mensgerichte zorg op maat (conform de Planetree-visie). Ook het feit dat de cliënt in een veilige en vertrouwde omgeving draagt daaraan bij. Het zorgprogramma is zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele cliënt. Iedere cliënt krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. Een vaste dagstructuur en een op maat gemaakt activiteitenprogramma horen ook bij deze zorg op maat. Met activiteiten spelen we zoveel mogelijk in op de specifieke interesses van de client. Het behandelteam (met onder anderen een verpleeghuisarts, psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een diëtiste, een geestelijk verzorger en een maatschappelijk werker) wil de kwaliteit van leven van elke cliënt zo optimaal mogelijk houden. Afspraken die met een cliënt worden gemaakt, worden schriftelijk in zijn individueel zorgplan opgenomen.

In De Hazelhof worden de volgende zorgdiensten aangeboden.


Blijvende opname

  • Somatiek met behandeling (met een Korsakov diagnose)

Overige diensten

 Klik hier voor de pagina 'Zorgdiensten' waarin een korte omschrijving van 'Somatiek met behandeling' staat omschreven.