Zorgcentra

Zorgdiensten

Sevagram biedt een breed scala aan zorgdiensten. Bij de locaties treft u een overzicht van het aanbod.

Psychogeriatrie zonder behandeling
Psychogeriatrie: Sevagram verleent deze mensgerichte zorg aan cliënten met dementie waarbij de huisarts de behandelend arts blijft.

Psychogeriatrie met behandeling
Psychogeriatrie: Sevagram verleent deze mensgerichte zorg aan cliënten met dementie waarbij de specialist ouderengeneeskunde de behandelend arts is. De behandeling vindt plaats vanuit een multidisciplinair team dat uit verschillende behandelaren bestaat (psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist).

Somatiek zonder behandeling
Sevagram verleent deze mensgerichte zorg aan cliënten met lichamelijke beperkingen, waarbij de huisarts behandelend arts blijft.

Somatiek met behandeling
Sevagram verleent deze mensgerichte zorg aan cliënten met lichamelijke beperkingen waarbij de specialist ouderengeneeskunde de behandelend arts is. De behandeling vindt plaats vanuit een team dat uit verschillende behandelaren bestaat (fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist).

Beschermend wonen (GGZ) 
Psychisch kwetsbare ouderen met lichamelijke beperkingen, waarbij de huisarts behandeld arts is.

Gerontopsychiatrie met behandeling
Sevagram verleent deze mensgerichte zorg aan cliënten met psychische en lichamelijke beperkingen die zijn aangewezen op zorg met behandeling. De specialist ouderengeneeskunde is behandelend arts.

Kortdurend eerstelijns verblijf laag complex
Dit betreft een tijdelijk verblijf (maximaal 3 maanden) wanneer thuis wonen door omstandigheden* niet mogelijk is (er is geen sprake van een ziekenhuisopname) en de geboden voorzieningen thuis niet toereikend zijn. De huisarts blijft behandelend arts.

*Omstandigheden:

  • valincidenten
  • tijdelijk wegvallen van mantelzorger
  • na uitbehandeling ziekenhuis of revalidatie

Kortdurend eerstelijns verblijf hoog complex
Dit betreft een tijdelijk verblijf (maximaal 3 maanden) wanneer thuis wonen door omstandigheden* niet mogelijk is (er is geen sprake van een ziekenhuisopname) en de geboden voorzieningen thuis niet toereikend zijn. De specialist ouderengeneeskunde is behandelend arts. De behandeling vindt plaats vanuit een team dat uit verschillende behandelaren bestaat.

*Omstandigheden:

  • valincidenten
  • tijdelijk wegvallen van mantelzorger
  • na uitbehandeling ziekenhuis of revalidatie

Crisisopname
Dit betreft tijdelijke opnamemogelijkheden die niet bedoeld zijn voor permanent verblijf in een van onze zorgcentra. Dit kan zijn in geval van een noodzakelijke spoedopname of het (nog) niet beschikbaar zijn van voorkeurslocatie.

Palliatieve zorg
Dit betreft mensgerichte zorg aan cliënten met een terminaliteitsverklaring.

Respijtzorg
Dit betreft het bieden van mensgerichte zorg om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Bijvoorbeeld tijdens vakantie van de mantelzorger of tot “rust komen” van mantelzorger.

Zorg thuis
Dit betreft het bieden van mensgerichte zorg bij cliënten thuis. Wij bieden Zorg thuis in het Heuvelland in de aanleunwoningen aanpalend aan onze locaties. U ontvangt van ons die zorg bij u thuis, die het beste bij uw persoonlijke situatie past. U ontvangt zo veel mogelijk zorg van een vaste zorgmedewerker vanuit het aanpalende zorgcentrum.

Volledig pakket thuis (VPT)
Dit betreft het bieden van mensgerichte zorg aan cliënten die zelfstandig thuis wonen in een aanpalende aanleunwoning van een van onze locaties. Deze cliënten dienen te beschikken over een Wlz-indicatie en ontvangen dezelfde 24-uurs zorg en diensten die gelijk staan aan het wonen in een zorgcentrum.

Modulair pakket thuis (MPT)
Dit betreft het bieden van mensgerichte zorg aan cliënten die zelfstandig thuis wonen in een aanpalende aanleunwoning van een van onze locaties. Deze mensen dienen wel te beschikken over een Wlz-indicatie, maar hebben echter nog geen opnamewens.

Personenalarmering
Personenalarmering biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie op een eenvoudige en snelle manier hulp van derden in te schakelen. Dit wordt geboden in onze aanleunwoningen, aanpalend aan onze zorgcentra in het Heuvelland, huurders kunnen gebruikmaken van onze personenalarmering, met of zonder zorgopvolging.

Dagactiviteiten
Professionele groepsbegeleiding aan thuiswonende ouderen, zodat zij hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk thuis kunnen behouden of kunnen verbeteren. Ook kunnen cliënten gebruikmaken van deze dagactiviteiten om hun mantelzorger(s) tijdelijk te ontlasten. Indicatie voor dagactiviteiten via de gemeente waar mensen woonachtig zijn (WMO) is noodzakelijk of u dient te beschikken over een Wlz-indicatie.

Diëtetiek
Dieetadvisering bestaat uit activiteiten om te helpen voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden.

Geestelijke Zorg
Iedere mens heeft af en toe behoefte om te praten over wat hem of haar bezighoudt. Of u nu iemand van veel of weinig woorden bent: ook u kunt zich zorgen maken of vragen hebben. Bijvoorbeeld over het ouder worden, het wonen in een zorgcentrum, de toenemende afhankelijkheid en de zin van het leven. Maar ook over afscheid, dood, verlies en ethische vragen. Klik HIER voor folder Geestelijke Zorg