Zorgcentra

contact ronde button

Leveringsvoorwaarden

 

Sevagram is verplicht om de algemene leveringsvoorwaarden gelijktijdig aan te bieden bij de zorgleveringsovereenkomst met haar cliënt. De algemene leveringsvoorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt en zorgorganisatie. Deze algemene voorwaarden zijn tweeledig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

Wij vinden het heel belangrijk dat wij u goed en duidelijk informeren. Onze folder Wonen in onze zorgcentra Wet langdurige zorg omvat uitgebreide informatie voor cliënten over het verblijf in onze zorgcentra. Naast deze algemene brochure heeft elk zorgcentrum ook een eigen informatiewijzer. Hierin staat praktische informatie over bijvoorbeeld de openingstijden van de receptie en activiteiten in uw zorgcentrum. U ontvangt deze informatiewijzer van ons secretariaat