Zorgcentra

contact ronde button

Kosten

Voor de meeste Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘Zorg met verblijf’ en ‘Zorg zonder verblijf’. Het CAK-BZ (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast voor alle cliënten die Zorg Thuis ontvangen.

Op de website van het CAK wordt u uitgebreid geïnformeerd over de eigen bijdrage regeling. Daarnaast vindt u hier onder andere antwoord op de vragen: vanaf welk moment en wanneer moet ik de eigen bijdrage betalen en hoe wordt de bijdrage berekend en geïnd: www.hetcak.nl

Voor meer informatie over de Wlz-zorg waarop u recht heeft in een instelling, kunt u de website van Zorginstituut Nederland raadplegen. In het Wlz-kompas vindt u uitgebreide informatie.

De tarieven voor onder andere CAI en telefonie staan vermeld in dit overzicht.