Zorgcentra

contact ronde button

Kosten

Voor de meeste Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘Zorg met verblijf’ en ‘Zorg zonder verblijf’. Het CAK-BZ (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast voor alle cliënten die Zorg Thuis ontvangen.

In de folder ‘Eigen bijdrage Zorg met verblijf' wordt de eigenbijdrage­regeling voor zorgcentra uitgelegd. De folder geeft onder meer antwoord op de vragen: vanaf welk moment en wanneer moet ik de eigen bijdrage betalen en hoe wordt de bijdrage berekend en geïnd. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet langdurige Zorg (Wlz) van toepassing. Hoewel de brochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling' nog verwijst naar de oude wetgeving is de zorg in een instelling hierdoor niet wezenlijk veranderd. In de brochure leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u als cliënt van een instelling tot 2015 recht had. Voor meer informatie over de Wlz-zorg waarop u recht heeft in een instelling, kunt u de website van Zorginstituut Nederland raadplegen. In het Wlz-kompas vindt u uitgebreide informatie.

Ook op de website van het CAK wordt u uitgebreid geïnformeerd: www.cak-bz.nl.

De tarieven voor onder andere CAI en telefonie staan vermeld in dit overzicht. U bent niet verplicht deze af te nemen.