Voorzieningen

blok voorzieningen

Kapper, pedicure en kerkdienst
De kapper en pedicure komen desgewenst aan huis. Regelmatig is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een kerkdienst.

Specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut
Zorgverleners komen graag speciaal naar Piushof voor gesprekken met onze cliënten. U kunt hierbij denken aan de specialist ouderengeneeskunde, huisarts en fysiotherapeut.

Geestelijke Verzorging en Welzijn
Iedereen heeft af en toe behoefte om te praten over wat hem of haar bezighoudt.
Bijvoorbeeld over het ouder worden, het wonen in een zorgcentrum, de toenemende afhankelijkheid en de zin van het leven. Maar ook over afscheid, dood, verlies en andere ethische vragen. In al deze situaties kunnen onze cliënten een beroep doen op de geestelijk verzorger. Klik hier voor de folder.

Dagbesteding 
Regelmatig is er in Piushof een leuk activiteiten- programmaprogramma dat inspeelt op de behoeften van de cliënten.