“We zijn er weer”

Zorgorganisatie Sevagram werd vorig jaar zwaar getroffen door de waterramp in Valkenburg. Met man en macht werd gewerkt om de bewoners zo snel mogelijk weer terug te krijgen op hun vertrouwde plek. In juli worden de laatste nieuwe zorgpaviljoens van zorgcentrum Valkenheim opgeleverd. “Dan is onze capaciteit in Valkenburg weer op niveau.”

In verpleeghuis Valkenheim stond het water in juli 2021 bijna een meter hoog en ook bij zorgcentrum Oosterbeemd en het Geerlingshospice liep de begane grond onder water. Daardoor moesten de bewoners van de drie Sevagramlocaties in Valkenburg allemaal worden geëvacueerd. “Voor onze bewoners betekende dat nogal wat, maar gelukkig hebben we iedereen tijdelijk elders goed kunnen onderbrengen, zowel binnen Sevagram als daarbuiten, dankzij de hulp van collega-organisaties”, zegt Jean-Pierre Halmans, directeur Finance & Control bij Sevagram.

Zorgcentrum Oosterbeemd, met 102 verzorgingshuis- en verpleeghuisplaatsen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, werd als eerste hersteld. In oktober 2021 konden de bewoners van de tweede en de derde etage terugkeren en in januari 2022 was ook de begane grond weer gereed voor bewoning. Diezelfde maand werd ook het hospice weer in gebruik genomen. De grootste herstelopgave was er voor de locatie Valkenheim, waar mensen met dementie wonen. “Daar waren we al bezig met uitbreiding in de vorm van nieuwbouw”, vertelt Halmans. “Ondanks de waterramp hebben we die binnen de planning kunnen afronden. In maart van dit jaar konden de bewoners verhuizen. Het voordeel is, dat de 38 kamers van het nieuwe gebouw zijn verdeeld over drie verdiepingen. Mocht er ooit nog eens overlast ontstaan, dan kunnen we daar gebruik van maken. Alle verdiepingen hebben een eigen huiskamer waar bewoners gezamenlijk eten en waar we activiteiten organiseren.”

Aangrenzend aan het bestaande gebouw verrijzen nu nieuwe zorgpaviljoens, die nog eens ruimte bieden aan 60 bewoners met dementie. Halmans: “Dankzij prefab technieken, waarbij we hoge eisen hebben gesteld aan kwaliteit en uitstraling, was het mogelijk de nieuwbouw in een paar maanden tijd te realiseren. Dat is heel belangrijk voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers die graag zo snel mogelijk terug wilden naar hun eigen vertrouwde Valkenheim. In augustus van dit jaar verwelkomen we de eerste bewoners. Goed om te weten, is dat deze paviljoens een meter hoger liggen dan het oude gebouw. Water krijgt hier geen kans.” De nieuwbouw is voorzien van moderne zorgtechnologie, zoals systemen die registreren als mensen ’s nachts uit bed gaan. “We zetten de techniek in om onze bewoners optimale bewegingsvrijheid te geven en tegelijkertijd een veilige woonomgeving te creëren. Zo voelen de bewoners zich prettig en ondersteunen we ook het zorgpersoneel.” Ook duurzaamheid was een aandachtspunt bij de bouw. Valkenheim is nu uitgerust met zonnepanelen, zonneboilers, vloerverwarming en koeling. “Nu we bijna elk jaar wel te maken krijgen met een hittegolf, is het voor de bewoners én de medewerkers noodzakelijk dat het binnenklimaat zo aangenaam mogelijk is.”

Maar het allerbelangrijkste bij de ontwikkeling van onze locaties en dus ook bij het nieuwe Valkenheim is de Planetree-visie, waarvan Sevagram doordesemd is. “Mensgericht denken, kijken, luisteren en doen is voor ons leidend”, legt Halmans uit. “Al onze activiteiten zijn ge- richt op een helende omgeving, betere zorg en een gezonde organisatie. In dat kader starten we binnenkort ook met de regionale proeftuin community care. Samen met ketenpartners als
mantelzorgers, welzijns- en thuiszorgorganisaties gaan we kijken hoe ouderen in Valkenburg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, op een voor hen prettige en verantwoorde manier.”

Nu de gebouwen hersteld zijn, kan Sevagram de blik weer naar voren richten. “De waterramp heeft bij onze bewoners en onze medewerkers echt wel sporen achtergelaten, maar we zijn er weer. Dit hopen we nooit meer mee te maken. Ik ben heel blij dat de rust voor onze medewerkers, vrijwilligers en de huidige en toekomstige bewoners nu is teruggekeerd.”

Foto JP Voila