SEVAGRAM START COMMUNITYCARE CONCEPT IN ZUID-LIMBURG

Sevagram start in Heerlen, Valkenburg en Maastricht met een proef die ervoor moet zorgen dat ouderen in Zuid-Limburg minder snel opgenomen worden in zorgcentra. Bij het zogeheten Community Care Concept staat de integratie van welzijn, wonen en zorg centraal.

Pim Steerneman, bestuursvoorzitter bij Sevagram: “Het aantal ouderen (met complexe hulpvragen) neemt de komende jaren fors toe en dat leidt tot een stijgende vraag naar zorg in het algemeen en verpleeghuizen in het bijzonder. Er zijn weliswaar nieuwe initiatieven voor ouderenzorg, maar die richten zich steeds vaker op het hogere segment.  Sevagram blijft zich richten op de grootste groep: het lage en middensegment kwetsbare ouderen.”

Lees meer over het Community Care Concept van Sevagram in de vandaag verschenen uitgave van Ondernemen in Limburg.

 

Om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen

SEVAGRAM START COMMUNITYCARE CONCEPT IN ZUID-LIMBURG

Zorgorganisatie Sevagram start in Heerlen, Valkenburg en Maastricht met een proef die er voor moet zorgen dat ouderen in Zuid-Limburg minder snel opgenomen worden in zorgcentra. Bij het zogeheten Community Care Concept staan de integratie van welzijn, wonen en zorg centraal. En de integratie van formele en informele zorg.

Pim Steerneman, bestuursvoorzitter bij Sevagram, schetst de uitdagingen die in Zuid-Limburg op de ouderenzorg afkomen. “Het aantal ouderen (met complexe hulpvragen) neemt de komende jaren fors toe en dat leidt tot een stijgende vraag naar zorg in het algemeen en verpleeghuizen in het bijzonder. Er zijn weliswaar nieuwe initiatieven voor ouderenzorg, maar die richten zich steeds vaker op het hogere segment. Sevagram blijft zich richten op de grootste groep: het lage en middensegment kwetsbare ouderen”, vertelt Steerneman.

Op verzoek van het zorgkantoor CZ zijn alle grote ouderenzorgorganisaties in de regio Zuid Limburg in deze context bezig met een aanscherping van hun strategie voor de komende vijf jaar. Volgens Steerneman dreigt er een zorgkloof te ontstaan, omdat er meer zorg nodig is, maar er minder zorgcapaciteit en personeel is. “We breiden daarom als Sevagram de komende jaren onze intramurale capaciteit uit met 91 plaatsen. Maar alleen meer bedden is niet de oplossing. Daarom starten we met drie proeftuinen in onze regio’s onder de vlag van ons zorgconcept Planetree. Sevagram wil met drie proeftuinen onderzoeken of het te ontwikkelen Community Care Concept een oplossing kan zijn om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen”, aldus de bestuursvoorzitter.

Steerneman: “Samen met alle betrokken stakeholders, ketenpartners, mantelzorgers en familie willen we er voor zorgen dat kwetsbare ouderen in de regio’s Heerlen, Valkenburg en Maastricht langer thuis kunnen blijven wonen en dus minder snel naar een zorgcentrum hoeven te verhuizen”. Door samen met familie, vrijwilligers of mantelzorgers én met andere collega zorgorganisaties in de regio mensen actief bij de oudere en zijn zorgvraag te betrekken. Dit zorgt voor betere gezondheidsresultaten. Het algehele welzijn en de kwaliteit van leven nemen toe.

En mensen verhuizen - zo is de aanname - later en als het echt niet anders kan naar het verpleeghuis.

“De proeftuinen starten nog dit jaar en hebben een looptijd van drie jaar. Het uiteindelijke doel is dus dat mensen langer thuis blijven wonen, dat er minder eenzaamheid is. We streven naar een vertraging van een termijn van 8 tot 12 maanden. Dat betekent dat we daarmee de intramurale zorg al een stuk ontlasten”, zegt Steerneman. Niet alleen, maar samen in partnerschap is het uitgangspunt. Dus ook samen met familie en mantelzorgers. Het gaat hier echt om preventie, om integrale dienstverlening waarbij welzijn heel belangrijk is. Het gaat over echte domein overstijgende samenwerking, over ketensamenwerking. Het gaat ook over het voorkomen van zwaardere en duurdere (ouderen)zorg.

Pim Steerneman: “We hebben gekeken naar een proef in het Brabantse Dongen, waar positieve resultaten worden geboekt en verhuizing naar een verpleeghuis inderdaad met gemiddeld acht maanden kan worden uitgesteld. Het Community Care Concept dat wij voor ogen hebben wordt opgezet met ketenpartners, familie, mantelzorgers en stakeholders. En op maat, want iedere regio heeft zijn eigen focus. We doen het samen met de Universiteit Maastricht, omdat we ook de resultaten willen objectiveren en beschrijven zodat we het concept dat we door ontwikkelen in de drie regio’s, indien succesvol, kunnen delen. Sevagram neemt graag de rol van regisseur in dit traject. Wij zijn ervan overtuigd dat de experimenten zorgen voor een duurzame en betaalbare ouderenzorg”, besluit Steerneman.

 

sevagram.pdf