Steph Feijen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Sevagram

Heerlen, 13 januari 2022 - Na een zittingstermijn van 2 x 4 jaar geeft Voorzitter Raad van Toezicht van ouderenzorg organisatie Sevagram, Ben van Dijk, het stokje door aan Steph Feijen.

“We zijn Ben van Dijk zeer erkentelijk voor de professionele wijze waarop hij gedurende acht jaar invulling en inhoud heeft gegeven aan het voorzitterschap van de Raad van Toezicht en zo samen met ons en de andere Raad van Toezicht leden meegebouwd heeft aan de robuustheid van Sevagram”, aldus Pim Steerneman, bestuursvoorzitter Sevagram.

Steph Feijen is per 1 januari 2022 de nieuwe Voorzitter RvT en hij vervult dezelfde functie bij het Vista College. Bovendien heeft hij een aanzienlijke staat van dienst, onder andere als Algemeen Directeur en lid Raad van Bestuur van Vebego International BV in Voerendaal. Steph Feijen (62) is woonachtig in Heerlen, heeft grote affiniteit met de (ouderen)zorg en kent de uitdagingen waar de sector en dus ook Sevagram voor staat.

Steerneman: “Wij danken Ben van Dijk voor zijn toewijding en warme betrokkenheid bij Sevagram en heten Steph Feijen van harte welkom.”

 

Steph Feijen