Persbericht: Waterschade Sevagram ruim 40 miljoen!

Het water is verdwenen. Wat achterblijft, is een enorme hoop puin en zwaar beschadigde huizen en straten. Deze week heeft Sevagram een eerste inspectie kunnen doen van de panden. De eerste schatting is dat de materiële schade 42,5 miljoen bedraagt.

Sevagram heeft in Valkenburg twee zorglocaties, Valkenheim (84 bewoners) en Oosterbeemd (101 bewoners), en een hospice (10 gasten). Daarnaast verhuurt Sevagram 50 woningen en appartementen aan zelfstandig wonende senioren. Begin deze week hebben we een eerste inspectie kunnen doen van de panden om een beeld te krijgen van de schade. Die is enorm!

Valkenheim
Pim Steerneman, voorzitter Raad van Bestuur: “Kijk ik naar Valkenheim, dan moeten we constateren dat het pand verloren is. De verwoestende werking van het water is overal zichtbaar. Het pand zal gesloopt moeten worden. Naar de nieuwbouw (uitbreiding bestaande bouw), waarvan we wrang genoeg onlangs het hoogste punt vierden, zal Smeets Bouw kijken. We kunnen nu al zeggen dat het opnieuw bouwen van Valkenheim een langdurig traject zal worden.”

Geerlingshospice
“Eenzelfde beeld zien we bij het Geerlingshospice. Het pand bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten. Een ingrijpende verbouwing is waarschijnlijk noodzakelijk. We kunnen niet aangeven hoeveel tijd daarmee gemoeid is.”

Oosterbeemd en de aanleunwoningen
“Oosterbeemd ziet er in eerste instantie redelijk uit. De eerste en de tweede verdieping hebben geen schade. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Om een deel van Oosterbeemd weer in gebruik te kunnen nemen, zullen er een externe keuken, gasterie en woonkamer gemaakt moeten worden en dienen de liften en andere installaties veilig te werken. Wij hopen dit binnen twee maanden te realiseren.”

Partnerschap met de Gemeente Valkenburg aan de Geul
“De schade aan de aanleunwoningen is nog niet helemaal in beeld.
We hebben hierover contact met onder andere de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Ook als het gaat om extra noodvoorzieningen. Dat geldt overigens voor al onze locaties in Valkenburg. Er is duidelijk sprake van partnerschap tussen de Gemeente en Sevagram. Vanochtend is er een overleg geweest met onder meer burgemeester Daan Prevoo waarbij we hebben aangegeven dat wij onze bewoners zo snel als mogelijk terug willen laten keren naar Valkenburg. De Gemeente zegt toe daar samen met ons zorg voor te dragen.”

Plan van aanpak
“Op dit moment werken we aan een plan hoe wij bewoners -daar waar nodig- ook voor de langere termijn een goede plek kunnen bieden. Daarnaast zullen we ons ook buigen over de vraag wat dit alles betekent voor het kunnen opnemen van nieuwe bewoners.”

Enorme impact
De materiële gevolgen van de ramp zijn groot om nog maar te zwijgen van de impact die dit alles heeft op onze bewoners en hun familie, op onze medewerkers en vrijwilligers. Steerneman: “De afgelopen dagen ging onze eerste aandacht dan ook uit naar al deze mensen.”

“Inmiddels hebben alle 193 bewoners een veilige plek gekregen op een van onze locaties of op een locatie van een van onze zorgpartners. Voor iedere bewoner is daarbij gezocht naar een plek die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte. De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Zuyderland en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven eveneens in Plataan. Ook de medewerkers zijn met hun bewoners ‘meeverhuisd’.”

Woord van dank
“We hebben het al op verschillende plekken gedaan, maar het kan niet vaak genoeg. Ik wil hierbij nogmaals iedereen bedanken die ons in die eerste verschrikkelijke uren zo ontzettend goed heeft geholpen: allereerst natuurlijk onze medewerkers en vrijwilligers en daarnaast buurtbewoners, politie, leger, ambulancediensten, collega-organisaties, Rode Kruis, Leger des Heils…Heel hartelijke dank!”

Actuele informatie
Sevagram heeft een speciale website gemaakt met informatie over de watersnoodramp: www.sevaflits.nl/watersnoodramp

 


Afbeelding5