Blijf uit het rampgebied

Wij krijgen berichten dat mensen komen kijken bij onze locaties in Valkenburg en op de omliggende terreinen. Doe dat niet!

De situatie is echt te gevaarlijk. Om de veiligheid zoveel mogelijk te borgen, is ook extra beveiliging op en om de locaties ingezet.

Maandag vindt er een veiligheidsinspectie plaats. Tot dan: ga er niet naartoe! Meer informatie na maandag.

Dankjewel!

 

doe het niet