Hay Bulté; van vriend tot mantelzorger

Hay Bulté kwam sinds juli 2015 iedere dag bij Scharwyerveld als vriend en mantelzorger van Jos von Weersch. Hij zag heel wat mensen komen en gaan en kreeg een goed beeld van het reilen en zeilen op de afdeling. Hay nam zelf contact op met Sevagram om zijn bijzondere verhaal te vertellen. Hij merkte namelijk direct positieve veranderingen toen Sevagram op 1 september 2020 het stokje van Mosae overnam. “En dat moet gezegd worden.”

Hay en Jos leerden elkaar kennen in 2004 in Café Rembrandt op de Markt in Maastricht. De mannen hadden veel overeenkomsten, daarom klikte het meteen. Allebei vrijgezel, allebei drie volwassen kinderen, allebei echte Bourgondiërs. Wekelijks ging het tweetal naar Luik, waar ze op het terras of in het café vrienden van heinde en verre ontmoetten. Vanaf 2010 ging de gezondheid van Jos achteruit. Toen Jos niet langer thuis kon blijven wonen, verhuisde hij naar Scharwyerveld. Dat was in juli 2015. Zonder een seconde na te denken, besloot Hay zijn mantelzorger te worden. Een taak die hij zeer serieus nam en vanuit zijn hart uitvoerde. In december 2020 overleed Jo.

Volgens Hay ging het in de eerste periode dat Jos er was alles nog goed bij Scharwyer- veld. “Op een gegeven moment zakte de cliëntenzorg naar een minimum. Afspraken met de ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist of tandarts werden niet altijd nagekomen. Als een cliënt op de bel drukte voor het toilet duurde het soms een half uur voor er iemand kwam. Door vele wisselingen in het personeel en te weinig communicatie ontstond onrust. Dat ging vaak ten koste van de cliënten. De zorgmedewerkers hadden er zelf een zwaar hoofd in dat het nog goed zou komen. Het werkplezier was een beetje weg.

Op hun tenen
Hay spreekt desondanks met groot respect over de verzorgers van Jos en de andere bewoners van zijn afdeling. “Ik zag dat ze keihard hun best deden, maar soms werden ze overvraagd. Ze deden wat ze konden.Iedereen liep op zijn tenen. De sfeer was niet goed.” Hoe chaotisch het soms ook was, Hay had met alle vaste medewerkers een goede band. “Verzorgers spraken regelmatig hun waardering uit over wat ik allemaal voor Jos deed.”

Begin 2020 liep alles weer wat meer op rolletjes. Toen kwam de ‘coronasluiting’. Van de ene op de andere dag werden allerlei maatregelen genomen. “Helaas ging het in de communicatie met naasten en mantel- zorgers toen weer mis. Wij werden niet of te laat geïnformeerd.”

Werkplezier kwam terug
Toen Sevagram het stokje overnam, werden direct gesprekken georganiseerd met de mantelzorgers. “Het was een fijn en goed gesprek. We konden alles op tafel leggen. En daar is ook echt iets mee gedaan. In korte tijd is veel ten goede veranderd. Cliënten kregen meer aandacht en betere zorg. De communicatie is verbeterd. Op vragen volgde meteen actie, iets wat voorheen niet altijd gebeurde. Ik zag dat iedereen weer met goede zin kwam werken en dat het plezier terug was in het verzorgen van de cliënten. Dat heb ik ook tegen de medewerkers gezegd. Mijn dankbaarheid gaat uit naar al het verzorgingspersoneel en de vrijwilligers. Zij hebben het natuurlijk heel zwaar gehad tijdens de eerste corona- golf. Chapeau voor de grote stappen in de goede richting die ze hebben gezet.”

Hallo opmaak nummer feb21 DEF