Servicebureau Sevagram; de verbindende schakel tussen Sevagram én de regio!

Servicebureau

Door de intensieve samenwerking van het team van het Servicebureau met andere ketenpartners in de regio worden verwijzers ontzorgd en snel geholpen. Ook cliënten die medisch uitbehandeld zijn in het ziekenhuis, worden snel bemiddeld en begeleid naar passende vervolgzorg. Denk dan aan geriatrische revalidatie of een passende plek binnen een WLZ locatie. En ook cliënten die nog zelfstandig willen blijven wonen en op zoek zijn naar een serviceappartement in de nabijheid van een van onze zorglocaties, kunnen met deze vraag terecht bij de woonconsulent.

Het Servicebureau van Sevagram bestaat nu ruim vijf jaar. In die tijd heeft het zich ontwikkeld tot een professioneel werkende frontoffice waar alle hulpvragen uit de regio binnen komen. Chris: “Het woord hulpvragen mag je best breed nemen. Onze eerste stap is dan ook een antwoord te krijgen op de vraag: Wat is er aan de hand? Om dat goed boven tafel te krijgen, werken we nauw samen met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde en plannen we een advies gesprek in. Samen met de cliënt en zijn of haar familie kijken we naar wat de vraag precies is, welke wensen en behoeften er zijn en welke (zorg) arrangement of ondersteuning daar het beste bij aansluiten. Dat kan op een van de locaties van Sevagram zijn, maar ook ondersteuning thuis. Mensen willen graag zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat nemen we in het adviesgesprek mee.”

Snel schakelen
Dat laatste heeft ook nadelige kanten ervaart Chris. “Mensen proberen het thuis wonen zo lang als mogelijk te rekken. Dat is begrijpelijk. Maar soms kan het niet meer. Dan valt bijvoorbeeld de mantelzorg weg of is de veiligheid van de cliënt en diens om- geving ineens niet meer gewaarborgd. Dan moet je snel zicht hebben op wat er aan de hand is en wat nodig is om ook een ziekenhuisopname te voorkomen.” Snel kunnen schakelen, zijn woorden die in het gesprek met Chris regelmatig vallen. “Snel de passende vervolgzorg regelen die aansluit bij de vraag van de cliënt én de verwijzer. Dat is de kracht van ons team.”

Lees verder...