Nieuwe privacywetgeving per 25 mei

Vrijdag 25 mei is de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.
Sevagram wil een omgeving bieden waarin de privacy van cliënten en andere belanghebbenden wordt geborgd en waarin duidelijk is wat de rechten en plichten van alle partijen zijn.

Voor cliënten betekent dit dat ze gerust kunnen zijn in het besef dat zorgvuldig en discreet met privacygevoelige informatie wordt omgegaan.
Klik hier voor meer informatie.