Zorg Thuis

contact ronde button

Leveringsvoorwaarden

Per januari 2011 is Sevagram verplicht om de algemene leveringsvoorwaarden gelijktijdig aan te bieden bij de zorgleveringsovereenkomst van haar cliënten. De algemene leveringsvoorwaar­den bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt en zorgorganisatie. Deze algemene voorwaarden zijn tweeledig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

 

 

 

       © 2020 Sevagram