Financieringsvormen

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De meeste zorg die Sevagram bij mensen thuis biedt, valt onder de Zvw. Onze wijkverpleegkundige stelt uw indicatie waarmee u toegang heeft tot de Zvw.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Indien u wacht op een verblijfplaats in een zorgcentrum heeft u een Wlz-indicatie. Ter overbrugging ontvangt u zorg thuis op basis van de Wlz. Indien u een dermate intensieve en/of complexe zorgvraag heeft, kunt u ook met behulp van Wlz-zorg thuis blijven wonen. Het CIZ stelt uw indicatie voor Wlz-zorg. Sevagram helpt u graag bij het aanvragen van deze indicatie.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een PGB is een alternatief voor zorg in natura: u (of uw familie) kiest welke zorgaanbieders uw zorg bieden. Het hangt van uw zorgvraag af of u in aanmerking kunt komen voor een PGB. Onze wijkverpleegkundige kan dit beoordelen en stelt op basis van een gesprek met u en uw mantelzorger(s) een indicatie. Uw zorgverzekeraar bepaalt het budget van uw PGB.

Op particuliere basis

Sevagram levert ook zorg op particuliere basis. Veelal wordt hiervan gebruikgemaakt als u al zorg (Wlz of PGB) ontvangt van Sevagram. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u.

Wmo

De gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor een deel van de zorg en ondersteuning die thuis geboden wordt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan huishoudelijke hulp, eventuele hulpmiddelen en begeleiding individueel. Neemt u in dat geval contact op met de afdeling WMO van de gemeente waar u woont.