Personenalarmering

personenalarmeringIn onze aanleunwoningen, aanpalend aan onze zorgcentra in het Heuvelland, kunnen huurders gebruikmaken van onze personenalarmering, met zorgopvolging.
Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice: 0900 777 4 777.
Ook voor meer informatie over personenalarmering in Parkstad kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Kosten
De maandelijkse huurprijs van de apparatuur en eventuele andere kosten zijn afhankelijk van het abonnement dat u kiest. Kijk hier voor de tarieven (prijspeil 2020).

Om gebruik te maken van deze dienst verzoeken wij u dit aanmeldingsformulier te printen, volledig in te vullen en ondertekend op te sturen naar het Servicebureau.

 

 

       © 2020 Sevagram