Cliënttevredenheid

clienttevredenheidBij Sevagram telt de mening van onze cliënten zwaar en luistert Sevagram actief naar haar cliënten. Wij vragen regelmatig wat onze cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden. Dat doen wij tijdens formele en informele gesprekken met onze cliënten. Daarnaast vraagt Sevagram tweejaarlijks aan een externe en onafhanke­lijke instantie, Facit genaamd, om de cliënt­tevredenheid binnen Sevagram te meten. Cliënten of hun vertegenwoor­digers worden geïnterviewd of zij ontvangen een vragenlijst, waarop ze kunnen aangeven hoe ze onze zorg- en dienstverlening ervaren. Daar kunnen wij altijd van leren. Ook al biedt Sevagram hoogstaande zorg- en dienstverlening, soms kunnen wij hier best nog op onderdelen iets aan verbeteren. Samen met de centrale en lokale cliëntenra(a)d(en) worden vervolgens op basis van het cliënttevredenheidonder­zoek afspraken gemaakt, welke zaken we ter verbetering gaan oppakken, zodat onze zorg nog beter kan worden. Want op het moment dat onze cliënten vinden dat iets in onze zorg- en dienstverlening verbeterd moet of kan worden, luisteren wij serieus naar hen en passen onze zorg- en dienstverlening, waar nodig en gewenst, aan.

De resultaten van het cliënttevredenheidonderzoek 2019 kunt u hieronder bekijken.

Resultaten CTO