×

Uw rol als mantelzorger...

Uitstekende mensgerichte zorg bieden we samen met familie, vrienden en uw kennissen...

Uitstekende mensgerichte zorg bieden we samen!

Voordat uw dierbare bij ons is komen wonen, was deze aangewezen op uw hulp en ondersteuning. 

Dat stopt niet op het moment dat uw dierbare bij ons komt wonen! Vanuit onze Planetree-visie en onze visie op Community Care vinden wij het juist van groot belang dat de relatie blijft. Eigen regie en liefdevolle zorg zijn voor ons belangrijke waarden waarbij u als mantelzorger onze professionele zorg- en dienstverleners kunt ondersteunen. 

Samenspraak
Uiteraard vinden wij het fijn dat we u als mantelzorger kunnen ontlasten door veel zorg- en ondersteuningszaken over te nemen. De behoefte aan contact en ons informeren over het leven van uw dierbare is voor ons waardevol en onmisbare informatie.

Zorgplan
In het zorgplan van de bewoner maken wij afspraken van wie de bewoner welke zorg- of ondersteuning wilt ontvangen. Hierbij houden wij rekening met de wens van de bewoner. Want juist op het gebied van welzijn is de bijdrage van de mantelzorger onmisbaar.

De mantelzorger kent het verleden van onze bewoner en weet als beste hoe de bewoner op bepaalde situaties kan reageren. Dat heeft vaak te maken met gebeurtenissen uit het verleden. Tijdens intake- of kennismakingsgesprekken worden deze kleine maar vaak essentiële zaken niet benoemd. Terwijl onze zorgprofessional in de dagelijkse zorgverlening te maken krijgen met een bewoner die anders reageert.
Daarom vinden wij uw rol bij onze dagelijkse zorg- en dienstverlening van zeer grote waarde.

Familieparticipatie
De samenwerking tussen familie en de professionals noemen we familieparticipatie. Een term die voor ons de lading onvoldoende dekt. Want niet iedere mantelzorg is familie. Dat kan ook een goede buur, vriend of vriendin zijn.

Samen
Het is van belang dat we er samen voor zorgen dat de bewoner zich snel bij ons in de locatie thuis voelt en zorg- en dienstverlening krijgt die past bij de wensen van de bewoner. Daar speelt u een belangrijke rol in.


 

0900 777 4 777

+