×

Community Care

Om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen met ondersteuning vanuit het eigen netwerk en professionele partners... passend binnen onze Planetree-visie!

Om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen

Community Care

Sevagram is in Heerlen, Valkenburg en Maastricht met een proef gestart, die er voor moet zorgen dat ouderen in Zuid-Limburg minder snel opgenomen worden in zorgcentra. Bij het zogeheten Community Care Concept staan het welzijn, wonen en de zorg centraal georganiseerd met formele en informele zorg.

Het aantal ouderen (met complexe hulpvragen) neemt de komende jaren fors toe en dat leidt tot een stijgende vraag naar zorg in het algemeen en verpleeghuizen in het bijzonder.

Sevagram wil met drie proeftuinen (in Heerlen, Valkenburg en Maastricht) onderzoeken of het Community Care Concept een oplossing kan zijn om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Lees meer over onze proeftuinen op onze strategiewebsite

Door samen met familie, vrijwilligers of mantelzorgers én met andere collega (zorg)organisaties in de regio mensen actief bij de oudere en zijn zorgvraag te betrekken kunnen deze ouderen zelfstandig blijven wonen. En dus minder snel naar een zorgcentrum hoeven te verhuizen. Dit zorgt voor betere gezondheidsresultaten. Het algehele welzijn en de kwaliteit van leven zal toenemen omdat er minder eenzaamheid is.

Dit concept vormgeven doet Sevagram niet alleen, maar samen in partnerschap is het uitgangspunt. Dus ook samen met familie en mantelzorgers. Het gaat hier echt om preventie, om integrale dienstverlening waarbij welzijn heel belangrijk is. Het gaat over samenwerking, over ketensamenwerking.

Voorbeelden van Community Care...

Proeftuinen

Sevagram start in Heerlen, Valkenburg en Maastricht West met een proef die ervoor moet zorgen dat ouderen in Zuid-Limburg minder snel opgenomen worden in zorgcentra. Deze proeftuinen zijn in april 2022 van start gegaan en hebben een looptijd van drie jaar.

Proeftuin Heerlen

“Langer zelfstandig blijven wonen. Dat is wat we in de proeftuin Parc Douvenrade met ondersteuning van ketenpartners, familie, mantelzorger en vrijwilligers voor elkaar gaan krijgen. Een proeftuin is een leerproces waarbij we het Community Care Concept gaan uitrollen met als doel dat de bewoners in het Parc Douvenrade en omgeving zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen appartement waarbij we ons met name richten op welzijn en wonen. En op de laatste plek, de zorg. Met name die eerste twee, welzijn en wonen, hebben volgens mij een zeer grote toegevoegde waarde om zorg te kunnen vermijden”, aldus Esther Cromheecke, directeur van het cluster Heerlen Noord.

“Als je prettig woont en je mentaal goed voelt, is de vraag naar zorgondersteuning minder. Dit is wetenschappelijk bewezen. Vandaar dat wij ons als zorgorganisatie veel meer gaan richten op het welzijn van onze bewoners. Heb je lekker geslapen? Heb je zelf een heerlijk ontbijt gemaakt? Verheug je je op het concert vanmiddag of vind je het heerlijk om te schilderen? Allemaal positieve gebeurtenissen waardoor je goed in je vel zit en daardoor minder zorg vraagt. Dat is wat we hier in Parc Douvenrade gaan uitrollen. Binnen Sevagram gaan we op drie plekken deze proeftuin opstarten. En Parc Douvenrade is daar één van”, vertelt Esther Cromheecke trots.

Proeftuin Maastricht West

"Voor de proeftuin Maastricht hebben we gekozen voor onze locatie Scharwyerveld. Een prachtig huis dat alle mogelijkheden biedt voor het creëren van een buurtfunctie. Dat betekent dat we nóg meer dan nu, verbindingen gaan maken. Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. We stellen onze gasterie open voor de buurtvereniging, de kaartclub en andere lokale verenigingen. Maar ook de kinderen van de lagere scholen, het welzijnswerk en andere meer formele netwerken, zijn van harte welkom. Onze proeftuin slaagt als het bij Scharwyerveld bruist van de welzijnsactiviteiten!

We weten dat de meeste mensen het liefst thuis blijven wonen. Maar thuis kan ook een serviceappartement van Sevagram in de eigen buurt zijn. Vanuit huis kunnen mensen naadloos de stap naar een serviceappartement  maken. En als er meer zorg en ondersteuning nodig is, naar het verpleeghuis. Alles in dezelfde wijk. Met vertrouwde gezichten en plekken om je heen. Dezelfde gasterie voor het kopje koffie, medewerkers en vrijwilligers je kent. Ik weet zeker dat dit een blijvende kwaliteit van leven ten goede komt!"

Proeftuin Valkenburg

"Met de proeftuin Community Care in Valkenburg willen we een aantal mooie dingen verwezenlijken. Een van de belangrijkste doelen heeft alles te maken met hospitality. Onze locaties zullen -nóg meer dan nu- een plek zijn waar mensen worden gezien als mens. Niet als patiënt of cliënt. De focus ligt op gastvrijheid. Mensen moeten zich welkom voelen bij Sevagram. De oudere mens die uiteindelijk bij ons komt wonen. En ook mensen uit de buurt die makkelijk even bij ons binnen lopen voor een kop koffie, een leuke culturele activiteit of voor een praatje. Kortom: Sevagram als warme ontmoetingsplek voor de buurt.

Daarmee kom ik bij een ander doel van de proeftuin. Samen met anderen werken aan een maatschappelijk vraagstuk dat veel ouderen raakt: eenzaamheid. Met anderen doel ik op de buurt, collega-organisaties, ketenpartners, verenigingen en ook partners als de gemeente en woningbouwverenigingen. Als we de handen ineen slaan kunnen we echt iets tegen eenzaamheid onder ouderen doen. Het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de deuren open staan, draagt daar absoluut toe bij!

En tot slot zullen we in de community ook onze kennis en kunde met andere stakeholders delen. Sevagram heeft een enorme expertise als het gaat om de zorg en ondersteuning van de ouder wordende mens. Als geen ander kennen we de behoeften van mensen met bijvoorbeeld een dementieel beeld en die van hun naasten. Door deze kennis te delen met bijvoorbeeld de gemeente en woningbouwverenigingen kunnen we gezamenlijk veel beter de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek bieden."

Afbeelding van Sevagram Afbeelding van Sevagram

Buurtschakel

Een initiatief waarbij vraag & aanbod uit de buurt bij elkaar wordt gebracht...

Afbeelding van Sevagram Afbeelding van Sevagram

Mantelzorger

Uitstekende mensgerichte zorg bieden we samen met familie, vrienden en uw kennissen...

0900 777 4 777

+